Навігація


Закон України «Про очищення влади»

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про очищення влади

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 44, ст.2041)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056
№ 132-VIII від 27.01.2015, ВВР, 2015, № 10, ст.66
№ 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50
№ 2462-VIII від 19.06.2018}
Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення очищення влади (люстрації) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні.(читати в новій вкладці)


Закон України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні від 26.01.1993 № 2939-XII

Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні .  Докладніше: