Навігація


Положення про конкурс

Протокол 3
засідання конкурсної комісії Хлистунівської сільської ради для проведення конкурсного відбору кандидатів на  заміщення вакантної посади директора
Хлистунівського академічного ліцею


 

Протокол №2
засідання конкурсної комісії Хлистунівської сільської ради для проведення конкурсного відбору кандидатів на  заміщення вакантної посади директора
Хлистунівського академічного ліцею


Протокол №1
засідання конкурсної комісії Хлистунівської сільської ради для проведення конкурсного відбору кандидатів на  заміщення вакантної посади директора
Хлистунівського академічного ліцею


ХЛИСТУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ХЛИСТУНІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

13.08.2020 р.                                                                                                   №88

Про оголошення конкурсу на зайняття
вакантної посади директора
Хлистунівського академічного ліцею
Хлистунівської сільської ради

        Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2018 р. за № 454/31906,  Положення про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти Хлистунівської сільської ради, затвердженого рішенням  сесії Хлистунііської сільської  ради VII скликання від                                                                        від 03.07.2020   №  26-6/VII, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади директора Хлистунівського академічного ліцею Хлистунівської сільської ради  з 14 серпня 2020 року.

2.Встановити кінцевий термін подачі документів претендентами на зайняття вакантної посади директора Хлистунівського академічного ліцею Хлистунівської сільської ради 13 вересня 2020 року.

3.Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Моськіній Ларисі Євгеніївні:

1) забезпечити проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Хлистунівського академічного ліцею Хлистунівської сільської ради  відповідно до Положення про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти Хлистунівської сільської ради, затвердженого рішенням  сесії Хлистунііської сільської ради VII скликання від                                                                        від 03.07.2020   №  26-6/VII;

2) опублікувати оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Хлистунівської сільської ради та веб-сайті Хлистунівського академічного ліцею.

  1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.             

Сільський  голова                                                               Н.О.Сенкевич


                                                         

ХЛИСТУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Відділ освіти, культури, молоді і спорту

вул. Центральна,1, с.Хлистунівка, Городищенський район, Черкаська область, 19533 osvitaxls@gmail.com

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на посаду директора
истунівського академічного ліцею Хлистунівської сільської ради Городищенського району Черкаської  області

1.Найменування і місце знаходження закладу освіти: 

Хлистунівський академічний ліцей Хлистунівської сільської ради Городищенського району Черкаської  області

вул. Ружина, 44, с.Хлистунівка, Городищенський  район , Черкаська область, 19533

  1. Найменування посади та умови оплати праці:

Директор: посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями,надбавки та доплати відповідно до постанови №373 від 23.03.2011, постанови №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.

  1. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти:

посаду керівника закладу загальної середньої освіти може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

  1. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

—  заяву про участь у конкурсі;

— автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

— особовий листок по обліку кадрів та кольорове фото розміром 3х4;

— копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

— копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

— копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

— довідку про відсутність судимості;

— довідку про стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки або копію медичної книжки;

— мотиваційний лист, складений у довільній формі;

— перспективний план (програма) розвитку закладу загальної середньої освіти (на 2 роки-якщо учасник вперше претендує на посаду керівника ЗЗСО  та на 6 років-якщо учасник займав відповідну посаду ), на посаду керівника якого оголошено конкурс, що повинен містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо;

— згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

За бажанням претенденти можуть подавати  інші документи, які підтверджуватимуть  її  професійні та/або моральні якості.

  1. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

подання документів здійснюється у відділ освіти, культури, молоді та спорту Хлистунівської сільської  ради Городищенського  району  Черкаської області відповідальній особі Гринюк Олені Володимирівні за адресою:

Хлистунівський  ЦКД (другий поверх)   вул.Центральна,2  с.Хлистунівка , Городищенського району, Черкаської області.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

— з  14 серпня по 11 вересня  2020 року – подання претендентами документів;

— з  14 вересня  по  18 вересня 2020 року – вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти;

—  18 вересня 2020 року — оприлюднення на веб-сайті засновника переліку осіб, яких допущено до участі у конкурсі.

ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу; 

— 09 жовтня 2020 року – засідання конкурсної комісії на зайняття посади директора Хлистунівського академічного ліцею; 

  • 12 жовтня  2020 року – надання конкурсною комісією висновку щодо результатів конкурсного відбору.
  • З 12.10 по 16.10 – призначення переможця конкурсу на посаду, укладення строкового трудового договору.
  • Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитися на сайті ….. в «Положенні про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти Хлистунівської сільської ради» 
  1. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору

Гринюк Олена Володимирівна

0931193974         0983664319  Osvitaxls@gmail.com

Сільський голова:                              Н.О. Сенкевич
Секретар:                                           І.І. Ломакіна


ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти Хлистунівської сільської ради.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
                   для письмового тестування кандидатів   на посаду директора   Хлистунівського академічного ліцея.